Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00140 - reglementen - retributie voor ophalen grasmaaisel terreinen verenigingen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00140 - reglementen - retributie voor ophalen grasmaaisel terreinen verenigingen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00140 - reglementen - retributie voor ophalen grasmaaisel terreinen verenigingen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00140 - reglementen - retributie voor ophalen grasmaaisel terreinen verenigingen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 19 december 2019 werd het retributiereglement voor ophalen grasmaaisel terreinen verenigingen tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.


Argumentatie

Het tarief voor het ophalen van gras wordt forfaitair aangerekend per locatie en onafhankelijk van het aantal terreinen.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2019
Dit besluit regelt de retributie op onderhoudswerken terreinen verenigingen tot en met 31 december 2025.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributieregelment goed op het ophalen van grasmaaisel van terreinen van verenigingen op het grondgebied van de gemeente Edegem vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

De retributie voor het ophalen van grasmaaisel bedraagt:

48EUR per locatie (onafhankelijk van aantal terreinen) en per ophaalbeurt, plus 62,40 EUR/ton grasmaaisel, op basis van de weegbonnen van IGEAN. Het grasmaaisel moet vers kunnen aangeboden worden, dus geen samengevoegd materiaal van verschillende maaibeurten.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met de retributie ophalen grasmaaisel terreinen verenigingen met ingang van 1 januari 2023 op.