Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van lokaal bestuur Edegem.

Hier vind je heel wat informatie over de besluiten van:

  • de gemeenteraad  
  • de OCMW-raad
  • de burgemeester
  • het college 
  • het vast bureau     

Hoe vind je een beslissing?

  • Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
  • Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken’ hierboven.

Hoe kan je een klacht tegen een beslissing indienen?
Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht kom je te weten hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid.
De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen.
Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Voor hulp of informatie kan je terecht bij secretariaat@edegem.be