Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00166 - reglementen - retributie huur/gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00166 - reglementen - retributie huur/gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 17
Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 7
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Gitte Gijs, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00166 - reglementen - retributie huur/gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00166 - reglementen - retributie huur/gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 25 mei 2020 werd het retributiereglement op gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Argumentatie

Aangezien de hudige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 juli 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikel 41 °14

Het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op de huur/gebruik van de bioklas en verkoop van materiaal bioklas voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt :

Artikel 1

§1. De tarieven voor de huur worden als volgt vastgesteld:

 • Commerciële activiteit: 120 EUR per dagdeel van 4u / 210 EUR dagprijs
 • Edegemse verenigingen: 19,80 EUR per dagdeel van 4u  / 33,00 EUR dagprijs
 • Niet Edegemse verenigingen: 48 EUR per dagdeel van 4u /  79,20 EUR dagprijs
 • Edegemse gebruikers (particulieren): 90 EUR per dagdeel van 4u / 156 EUR dagprijs
 • Niet Edegemse gebruikers (particulieren): 120 EUR per dagdeel van 4u / 210 EUR dagprijs
 • verjaardagsfeestjes (duurtijd 3 uur) met begeleider: 180 EUR
 • het poetsen van de bioklas: 120 EUR (optioneel)
§2. Er wordt een vrijstelling gegeven aan volgende instellingen en privé-personen:
 • Bijengilde  Sint-Ambrosius
 • Natuurgidsen – Werkgroep Fort 5
 • personeelsleden van lokaal bestuur Edegem
Artikel 2

De tarieven voor het gebruik van de bioklas door scholen wordt als volgt vastgesteld: 

 • bezoek aan de bioklas (halve dag) met een begeleider van de bioklas zelf: 2,40 EUR per kind; de Edegemse scholen zijn vrijgesteld van deze retributie voor het eerste bezoek per klas per schooljaar;
 • gebruik van de bioklas zonder begeleider van de bioklas maar onder begeleiding van een leerkracht: 21,60 EUR per dagdeel (1 dagdeel = 4 uur); de Edegemse scholen zijn hiervan vrijgesteld;

Artikel 3

De tarieven voor verkoop van materiaal bioklas wordt als volgt vastgesteld:

8,40 EUR per nestkastje

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende gebruik bioklas en verkoop materiaal bioklas met ingang van 1 januari 2023 op.