Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00130 - reglementen - retributie huur polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00130 - reglementen - retributie huur polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 17
Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 7
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Gitte Gijs, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00130 - reglementen - retributie huur polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00130 - reglementen - retributie huur polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd het retributiereglement huur polyvalente zaal Zwaluwnest tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.


Argumentatie

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2019

Dit besluit regelt de huur polyvalente zaal Zwaluwnest tot en met 31 december 2025.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op de huur van de polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Huur polyvalente zaal Zwaluwnest Edegemse gebruikers Niet Edegemse gebruikers
socio-culturele activiteiten per dag 33,00 EUR 79,20 EUR
socio-culturele activiteiten per dagdeel voor Edegemnaren:    
8u-13u, 13u-18u30 en 18u30-eind 19,80 EUR  
informatieve en vormingsactiviteiten 16,50 EUR 33,00 EUR
informatieve en vormingsactiviteiten voor personeel en    
Edegemse politieke partijen   33,00 EUR
     
Opzeg vergoeding Edegemse gebruikers Niet Edegemse gebruikers
meer dan een maand voor datum 6,60 EUR 6,60 EUR
minder dan een maand vooraf 13,20 EUR 13,20 EUR
     
Waarborg  78,00 EUR 78,00 EUR

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende huur polyvalente zaal Zwaluwnest met ingang van 1 januari 2023 op.