Terug
Gepubliceerd op 02/06/2021

2021_GR_00082 - belastingen - retributiereglement - ABK en AMWD vanaf 1 juni 2021 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 31/05/2021 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Katleen De Prins, algemeen directeur; Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Secretaris

Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00082 - belastingen - retributiereglement - ABK en AMWD vanaf 1 juni 2021 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Katleen De Prins, Filip Schramme
Stemmen voor 26
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00082 - belastingen - retributiereglement - ABK en AMWD vanaf 1 juni 2021 - goedkeuring 2021_GR_00082 - belastingen - retributiereglement - ABK en AMWD vanaf 1 juni 2021 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0004

Argumentatie

Vanaf 1 juni 2021 zal er samengewerkt worden met de stad Mortsel om onze muziekschool verder te kunnen exploiteren.

Gelet op de samenwerking met de stad Mortsel en Kontich is het wenselijk om de reglementen hierover over te nemen en te uniformiseren.

Juridische grond

Artikel 40§3 van het decreet lokaal bestuur

De raad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Aanleiding en context

Op 1 juni 2021 wordt de samenwerking met de muziekacademie te Wilrijk stopgezet.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur</span><br />De raad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement van de Academie voor BeeldendeKunst Mortsel-Edegem en de Academie voor Muziek, Woord en Dans Mortsel-Edegem-Kontich goed vanaf 1 juni 2021.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende retributie huurgeld muziekinstrumenten muziekacademie met ingang van 1 juni 2021 op.