Terug
Gepubliceerd op 26/05/2020

2020_GR_00059 - reglementen - retributie compostvaten voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 25/05/2020 - 20:00 De zitting zal uitzonderlijk plaatsvinden achter gesloten deuren via google Meet, cfr. burgemeesterbesluit dd 14 april 2020. Dit besluit kan u consulteren via volgende link: https://edegem.onlinesmartcities.be/suite-consult/publication/20.0416.8332.5145/detail
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00059 - reglementen - retributie compostvaten voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 18
Birre Timmermans, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 5
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Gitte Gijs, Vera Hans
Blanco stemmen 1
Albert Follens
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00059 - reglementen - retributie compostvaten voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2020_GR_00059 - reglementen - retributie compostvaten voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

Vanaf 1 juni 2020 wordt het recyclagepark door IGEAN beheert en moeten de tarieven aangepast worden aan de tarieven die IGEAN hanteert om conform te zijn met de andere recyclageparken die IGEAN exploiteert.

De goederen kunnen dan enkel nog aangekocht worden op het recyclagepark en niet meer bij de gemeente.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2019
Dit besluit regelt de tarieven voor compostvaten tot en met 31 december 2025.

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd het retributiereglement op compostvaten tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Vanaf 1 juni 2020 wordt het beheer van het recyclagepark overgedragen aan IGEAN.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op compostvaten, compostbakken en beluchting stokken voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

§1 De tarieven worden als volgt vastgesteld:

  • 35 EUR voor een compostvat inclusief beluchtingsstok;                      
  • 60,00 EUR voor een compostbak;
  • 50,00 EUR aanbouwmodule compostbak; 
  • 20 EUR afdakje compostbak;                  
  • 5 EUR Voor een beluchting stok;
  • 3 EUR voor zak compost (40 liter);
  • 6 EUR voor zak potgrond (50 liter).        

§2 De retributie moet contant betaald worden op het recyclagepark en de goederen moeten ook op het recyclagepark afgehaald worden.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende retributie/tarieven compostvaten met ingang van 1 juni 2020 op.