Terug
Gepubliceerd op 23/04/2021

2020_GR_00133 - evenementen - financiële toelage voor de uitleen van feestmateriaal - goedkeuring

gemeenteraad
ma 23/11/2020 - 20:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Birre Timmermans, tweede schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Guido Wallebroek, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, ; Katleen De Prins, algemeen directeur

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00133 - evenementen - financiële toelage voor de uitleen van feestmateriaal - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 18
Birre Timmermans, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 8
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Ann De Cleyn, Gitte Gijs, Vera Hans
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00133 - evenementen - financiële toelage voor de uitleen van feestmateriaal - goedkeuring 2020_GR_00133 - evenementen - financiële toelage voor de uitleen van feestmateriaal - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0003

Argumentatie

Het bestuur wenst een responabiliseringsbijdrage te vragen voor de uitleen van feestmateriaal. Hierdoor zullen erkende Edegemse verenigingen, scholen, organisatoren van straat- en wijkfeesten en gemeentediensten bij de uitleen van overgedragen materiaal aan de firma Schoeters zelf 20% van het totale huurbedrag moeten betalen. Het gemeentebestuur neemt de overige 80% voor haar rekening alsook 100% van de transportkosten.

Deze tegemoetkoming door het gemeentebestuur dient in een toelagereglement vastgelegd te worden.

Juridische grond

Strategisch meerjarenplan 20-25 

prioritaire actie: T1.1.6: Logistieke ondersteuning van evenementen evalueren.

Gemeenteraadsbesluit 25 mei 2020

goedkeuring offertevraag

Collegebesluit 7 september 2020

gunning van de opdracht aan Schoeters Rental Services

Gemeenteraadsbesluit 23 november 2020

goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Schoeters Rental Services

Aanleiding en context

Lokaal bestuur Edegem wenst te stoppen met de uitleendienst in eigen beheer.

In het strategisch meerjarenplan 20-25 formuleerde het bestuur volgende prioritaire actie: T1.1.6: Logistieke ondersteuning van evenementen:

Omschrijving: We evalueren de logistieke ondersteuning voor eigen gemeentelijke evenementen en externe evenementen.

Het bestuur stuurde een offertevraag uit na goedkeuring door de gemeenteraad in zijn zitting van 25 mei 2020.

In zijn zitting van 7 september 2020 gunde het college de opdracht aan de firma Schoeters Rental Services uit Wilrijk.

In zijn zitting van 23 november 2020 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed met de de firma Schoeters Rental Services uit Wilrijk.

Adviezen

Financieel visum Gunstig advies

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40 §2 van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 40 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur</span> <br />De raad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het toelagereglement voor de uitleen van feestmateriaal goed.