Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00195 - reglementen - retributie voor toegangticketten Edegemse concerten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00195 - reglementen - retributie voor toegangticketten Edegemse concerten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00195 - reglementen - retributie voor toegangticketten Edegemse concerten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00195 - reglementen - retributie voor toegangticketten Edegemse concerten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De tarieven betreffende Edegemse concerten dienen te worden vastgelegd voor de komende aanslagjaren.

De gemeente werkt met Ticketgang, een online verkoopsysteem voor het verkopen van concerttickets. Bij de online verkoop van tickets via Ticketgang wordt een reservatiekost achtergehouden door ticketgang. De reservatiekost zal worden doorgerekend aan de klant.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2014 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt de retributie voor toegangticketten Edegemse concerten tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd de retributie toegangticketten Edegemse concerten tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op toegangticketten Edegemse concerten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Het tarief wordt als volgt vastgelegd:

  • 4 EUR aperitiefconcert                                 
  • 15 EUR avondconcert standaard                      
  • 12 EUR avondconcert 60+                            
  • 6 EUR avondconcert – 18 jaar 

De retributie moet contant worden betaald tegen afgifte van een kwitantie bij het in ontvangst nemen van het ticket.             

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende de retributie toegangsticketten Edegmse concerten op met ingang vanaf 1 januari 2020 .