Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00160 - reglementen - retributie leerlingenvervoer gemeenteschool Andreas Vesalius voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00160 - reglementen - retributie leerlingenvervoer gemeenteschool Andreas Vesalius voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00160 - reglementen - retributie leerlingenvervoer gemeenteschool Andreas Vesalius voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 - goedkeuring 2019_GR_00160 - reglementen - retributie leerlingenvervoer gemeenteschool Andreas Vesalius voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Ten behoeve van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius organiseert het gemeentebestuur tot het einde van het schooljaar 2019-2020 leerlingenvervoer.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt de tarieven betreffende leerlingenvervoer gemeenteschool Andreas Vesalius tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd het retributiereglement leerlingenvervoer gemeenteschool Andreas Vesalius tot en met 31 decmeber 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributie/ tarieven regelment voor het leerlingenvervoer gemeenteschool Andreas Vesalius voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 goed als volgt:

§1 Tarieven

  1. tarief voor volledig gebruik:                                   20,00 EUR /maand;
  2. tarief voor gedeeltelijk gebruik:                            10,00 EUR /maand;
  3. tarief per rit:                                                                   0,50 EUR /rit;
  4. tarief tweede lid van hetzelfde gezin:                   korting van 20%;
  5. tarief vanaf het derde lid binnen hetzelfde gezin:      gratis.

§2 Procedure

Deze retributie wordt aan de hand van een factuur geïnd.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende retributie leerlingenvervoer gemeenteschool Andreas Vesalius op met ingang van 1 januari 2020.