Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00201 - reglementen - retributie activiteit gemeentelijke locaties - fotoshoots en filmopnames voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00201 - reglementen - retributie activiteit gemeentelijke locaties - fotoshoots en filmopnames voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00201 - reglementen - retributie activiteit gemeentelijke locaties - fotoshoots en filmopnames voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00201 - reglementen - retributie activiteit gemeentelijke locaties - fotoshoots en filmopnames voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

Ondertussen stellen we vast dat de aard van de aanvragen de lading van het reglement niet meer dekt. We stellen vast dat:

  • er in de jaren 2017-2018-2019 25 aanvragen waren van de Buurtpolitie om te filmen op grondgebied Edegem (veel in Edegem omdat andere gemeenten vermoedelijk wel een bedrag aanrekenen). Hier werd nooit iets voor aangerekend.
  • We ook vragen krijgen voor opnames/shoots op andere locaties (Park Romeinse Put, Hof Ter Linden, Gemeenteplein,…)
  • We ook aanvragen krijgen voor gebruik van openbaar domein voor andere doeleinden (bv personeelsdagen Opnieuw&Co, teambuilding op voetbalterrein,…)

Hierdoor breiden we het tariefreglement uit naar activiteiten op gemeentelijke locaties.

Juridische grond

Besluit van 16 december 2013

Dit belsuit regelt het tarief voor het gebruik van Fort 5 tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Het reglement retributie activiteti Fort 5 werd in 2013 opgemaakt met het vertrek van de parkwacht en de aard van aanvragen destijds in het achterhoofd. Volgende dagtarieven worden aangerekend:

  • individuele amateurfotografen (in de gebouwen): 25 euro
  • opnames voor fictiereeksen, films of televisie: 250 euro
  • publiciteits- of reclamespots of commerciële fotoshoots: 250 euro

 

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement voor fotoshoots en filmopnames op gemeentelijke locaties voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Artikel 1

  • 250 EUR voor commerciële activiteiten
  • 25 EUR voor individuele amateurfotografen
  • 250 EUR voor filmopnames op het openbaar domein met overlast (bv het afsluiten van straten)
  • gratis voor filmopnames op het openbaar domein zonder overlast

Artikel 2

De retributie moet betaald worden door de aanvrager aan de hand van een factuur.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbeslissingen betreffende retributie activiteit gemeentelijke locaties op met ingang van 1 januari 2020.