Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00131 - reglementen - retributie huur Sint Antoniuskerk voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00131 - reglementen - retributie huur Sint Antoniuskerk voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 17
Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 7
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Gitte Gijs, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00131 - reglementen - retributie huur Sint Antoniuskerk voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00131 - reglementen - retributie huur Sint Antoniuskerk voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd het retributiereglement huur Sint Antoniuskerk goedgekeurd tot en met 31 december 2025.


Argumentatie

Aangezien de hudige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2019
Dit besluit regelt de huur Sint Antoniuskerk tot en met 31 december 2025.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op de huur van de Sint Antoniuskerk voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 onderstaande goed als volgt:

A. De retributie wordt voor de periode 1 april tot en met 30 september als volgt vastgesteld :

1)    Voor Edegemse gebruikers:

  • 132 EUR per uitvoering van maximaal drie uur met inbegrip van licht en verwarming
  • 26,40 EUR per repetitie van maximaal drie uur                                                         

2)    Voor niet Edegemse gebruikers:

  • 198 EUR per uitvoering van maximaal drie uur met inbegrip van licht en verwarming
  • 52,80 EUR per repetitie van maximaal drie uur 

B. De retributie wordt voor de periode 1 oktober tot en met 31 maart als volgt vastgesteld  :

1)    Voor Edegemse gebruikers:

  • 232 EUR per uitvoering van maximaal drie uur met inbegrip van licht en verwarming
  • 126,40 EUR per repetitie van maximaal drie uur                                                         

2)    Voor niet Edegemse gebruikers:

  • 298 EUR per uitvoering van maximaal drie uur met inbegrip van licht en verwarming
  • 152,80 EUR per repetitie van maximaal drie uur 

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende huur Sint Antoniuskerk met ingang van 1 januari 2023 op.