Terug
Gepubliceerd op 26/05/2020

2020_GR_00061 - reglementen - wijziging retributie op de toepassing en verdeling van elektronische kaarten voor het geautomatiseerd toegangssysteem van het ecopark voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 25/05/2020 - 20:00 De zitting zal uitzonderlijk plaatsvinden achter gesloten deuren via google Meet, cfr. burgemeesterbesluit dd 14 april 2020. Dit besluit kan u consulteren via volgende link: https://edegem.onlinesmartcities.be/suite-consult/publication/20.0416.8332.5145/detail
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00061 - reglementen - wijziging retributie op de toepassing en verdeling van elektronische kaarten voor het geautomatiseerd toegangssysteem van het ecopark voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 24
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00061 - reglementen - wijziging retributie op de toepassing en verdeling van elektronische kaarten voor het geautomatiseerd toegangssysteem van het ecopark voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2020_GR_00061 - reglementen - wijziging retributie op de toepassing en verdeling van elektronische kaarten voor het geautomatiseerd toegangssysteem van het ecopark voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

Op 1 juni vindt de overdracht van het ecopark naar IGEAN plaats. Voor een vlotte werking betreffende de elektronische toegangskaarten is er een kleine wijziging van het reglement nodig. De kaarten zullen in de toekomst namelijk door IGEAN worden afgeleverd op het ecopark. Dit wil zeggen dat ook het terug binnenbrengen van kaarten ook op het ecopark zal gebeuren. IGEAN werkt met het volgende waarborg systeem van 5 euro en wenst ook in Edegem zo te werken:

Situatie   Pasje? Waarborg
1. eigenaar woning maar er niet woont en die frequent afval wil aanleveren Enkel toegang voor beperkte duur mits schriftelijke toelating van het gemeentebestuur ja 5 EUR
2. eigenaar die verhuurt & nabestaanden die sporadisch afval leveren Enkel toegang voor beperkte duur mits schriftelijke toelating van het gemeentebestuur ja 5 EUR
3. eigenaar van een tweede verblijf Enkel toegang voor beperkte duur mits schriftelijke toelating van het gemeentebestuur ja 5 EUR
4. scholen, verenigingen, bouwmaatschappijen De scholen, verenigingen krijgen mits een schriftelijke toelating van de gemeente (individueel of op lijst) en betaling van een waarborg van 5 € één toegangskaart per vestigingsadres. ja 5 EUR
5. KMO Enkel toegang in Aartselaar, Kontich, Wommelgem ja 5 EUR
6. personen die recent verhuisden naar de gemeente Toegangspasje wordt door de parkwachter aangemaakt bij eerste bezoek voor een beperkte duur van 12 weken. ja 5 EUR
7. personen die een pasje hebben gekregen, hiervoor geen waarborg hoefden te betalen en dit pasje verloren zijn. Toegangspasje wordt door de parkwachter aangemaakt. ja 5 EUR
8. personen die geen Belgische identiteitskaart hebben wegens geen Belgische nationaliteit Toegangspasje wordt door de parkwachter aangemaakt bij eerste bezoek. ja nee
9. gemeentediensten Gemeentediensten betalen geen waarborg ja nee
10. personen met Belgische identiteitskaart zonder vaste verblijfplaats Geen toegang nee nee

Daarnaast werkt IGEAN ook met een einddatum voor de kaarten, namelijk 1 jaar voor:

  • Eigenaar, huurder of nabestaande van een woning in Edegem maar geen inwoner van Edegem (2de verblijfplaats, (tijdelijk) niet verhuurd, werken als eigenaar, opruim na overlijden).
  • niet-inwoner van Edegem maar komt namens een inwoner die wegens lichamelijke redenen immobiel is;
  • inwoner van Edegem maar beschikt niet over een elektronische identiteitskaart die kan gelezen worden door het toegang systeem.

Verenigingen en scholen zouden een kaart van onbeperkte duur kunnen krijgen. Of er kan voor gekozen worden om een kaart met beperkte duur te verlenen aangezien de verantwoordelijke binnen verenigingen vaak veranderen.

Juridische grond

Raadsbesluit van 16 december 2013
Dit retributie reglement regelt de toepassing en de verdeling van elektronische kaarten voor het geautomatiseerd toegangssysteem van het ecopark.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd het retributiereglement op de toepassing en verdeling van elektronische kaarten voor het geautomatiseerd toegangssysteem van het ecopark goedgekeurd.

Het softwarepakket voor identificatie en registratie van de bezoekers vertrekt van de gegevens uit het bevolkingsregister (update via server IGEAN). Niet-inwoners van Edegem (verenigingen, middenstanders, …) en inwoners van Edegem die niet over een identiteitskaart beschikken die gelezen kan worden door het systeem kunnen niet zonder een apart kaartje op het ecopark terecht. Dit kaartje wordt rechtstreeks aangemaakt op het ecopark. Om misbruik van de toegangskaarten te voorkomen zijn voor de aanmaak ervan duidelijke afspraken nodig. Afvaltoerisme, zijnde aanvoer van afval buiten de IGEAN gemeente, dient maximaal vermeden te worden.

Voor volgende categorieën werd een elektronische toegangskaart voor het ecopark verleend:

  1. Eigenaar, huurder of nabestaande van een woning in Edegem maar geen inwoner van Edegem (2de verblijfplaats, (tijdelijk) niet verhuurd, werken als eigenaar, opruim na overlijden).
  2. Vereniging met een lokaal in gemeente Edegem;
  3. School op grondgebied van Edegem;
  4. Niet-inwoner van Edegem maar komt namens een inwoner die wegens lichamelijke redenen immobiel is;
  5. inwoner van Edegem maar beschikt niet over een elektronische identiteitskaart die kan gelezen worden door het toegang systeem.

Bijkomende voorwaarden:

  • maximaal 1 kaart per adres, vereniging, school,…;
  • maximaal 3 aanbrengers of gebruikers per kaart.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt de retributie op de toepassing en verdeling van elektronische kaarten voor het geautomatiseerd toegangssysteem als volgt goedgekeurd:

§1 De volgende categorieën van personen kunnen op aanvraag een elektronische toegangskaart voor het ecopark bekomen:

Situatie   Pasje? Waarborg
1. eigenaar woning maar er niet woont en die frequent afval wil aanleveren Enkel toegang voor beperkte duur mits schriftelijke toelating van het gemeentebestuur ja 5 EUR
2. eigenaar die verhuurt & nabestaanden die sporadisch afval leveren Enkel toegang voor beperkte duur mits schriftelijke toelating van het gemeentebestuur ja 5 EUR
3. eigenaar van een tweede verblijf Enkel toegang voor beperkte duur mits schriftelijke toelating van het gemeentebestuur ja 5 EUR
4. scholen, verenigingen, bouwmaatschappijen De scholen, verenigingen krijgen mits een schriftelijke toelating van de gemeente (individueel of op lijst) en betaling van een waarborg van 5 € één toegangskaart per vestigingsadres. ja 5 EUR
5. KMO Enkel toegang in Aartselaar, Kontich, Wommelgem en Edegem ja 5 EUR
6. personen die recent verhuisden naar de gemeente Toegangspasje wordt door de parkwachter aangemaakt bij eerste bezoek voor een beperkte duur van 12 weken. ja 5 EUR
7. personen die een pasje hebben gekregen, hiervoor geen waarborg hoefden te betalen en dit pasje verloren zijn. Toegangspasje wordt door de parkwachter aangemaakt. ja 5 EUR
8. personen die geen Belgische identiteitskaart hebben wegens geen Belgische nationaliteit Toegangspasje wordt door de parkwachter aangemaakt bij eerste bezoek. ja nee
9. gemeentediensten Gemeentediensten betalen geen waarborg ja nee
10. personen met Belgische identiteitskaart zonder vaste verblijfplaats Geen toegang nee nee

Artikel 2

De raad beslist dat toegangkaarten maximaal 1 jaar geldig zijn, tenzij anders vermeld in punt 1 van dit besluit.

Artikel 3

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten in verband met het retributiereglement op de toepassing en verdeling van elektronische kaarten voor het geautomatiseerd toegangssysteem van het ecopark met ingang van 1 januari 2020 op.