Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00207 - reglementen - retributie huur zalen Andreas Vesalius voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00207 - reglementen - retributie huur zalen Andreas Vesalius voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00207 - reglementen - retributie huur zalen Andreas Vesalius voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00207 - reglementen - retributie huur zalen Andreas Vesalius voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze retributie.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2014 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt de retributie huur zalen Andreas Vesalius tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd het retributiereglement op huur zalen Andreas Vesalius tot en met 31 decmeber 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributie/tarieven reglement voor de huur van zalen in het Andreas Vesalius voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

De tarieven worden als volgt vastgesteld:

§1 huur refter Andreas Vesalius Edegemse gebruikers

 • 165,00 EUR voor feesten en voor feesten ouders van de school
 • 77,00 EUR voor socio-culturele activiteiten
 • 77,00 EUR voor socio-culturele activiteiten voor personeel van het Andreas Vesalius
 • 27,50 EUR voor informatieve en vormingsactiviteiten per dagdeel : 8u-13u, 13u-18u30 en 18u-einde
 • 16,50 EUR voor informatieve en vormingsactiviteiten voor Edegemnaren per dagdeel : 8u-13u, 13u-18u30 en 18u-einde
 • 27,50 EUR huur beamer

§2 huur refter Andreas Vesalius niet Edegemse gebruikers

 • 200,00 EUR voor feesten en voor feesten ouders van de school
 • 92,50 EUR voor socio-culturele activiteiten
 • 33,00 EUR voor informatieve en vormingsactiviteiten per dagdeel : 8u-13u, 13u-18u30 en 18u-einde
 • 55,00 EUR huur beamer
§3 huur turnzaal Andreas Vesalius voor Edegemse gebruikers:
 • 8 EUR eenmailig gebruik zonder douches per dag of per avond
 • 220 EUR jaarwaarborg
§4 huur turnzaal Andreas Vesalius voor niet Edegemse gebruikers:
 • 10 EUR eenmailig gebruik zonder douches per dag of per avond
 • 220 EUR jaarwaarborg

§5 huur computerklas voor Edegemse gebruikers:

 • 50 EUR huur volledig ingerichte computerklas met 20 pc's per lesdag of lesavond

§6 huur computerklas voor niet Edegemse gebruikers:

 • 100 EUR huur volledig ingerichte computerklas met 20 pc's per lesdag of lesavond

§7 Opzeg voor alle zalen voor Edegemse gebruikers en niet Edegemse gebruikers:

 • 5 EUR meer dan een maand voor datum
 • 10 EUR minder dan een maand vooraf

§8 Waarborg voor alle zalen:

 • 3 x huurprijs

§9 Poetsen per gebruikte zaal:

 • 100 EUR (optioneel)

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten met ingang vanaf 1 januari 2020 betreffende huur zalen Andreas Vesalius met ingang van 1 januari 2020 op.