Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00165 - reglementen - retributie huur polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00165 - reglementen - retributie huur polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00165 - reglementen - retributie huur polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00165 - reglementen - retributie huur polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze retributie.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2014 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2013

Dit besluit regelt de huur polyvalente zaal Zwaluwnest tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd het retributiereglement huur polyvalente zaal Zwaluwnest tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op de huur van de polyvalente zaal Zwaluwnest voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Huur polyvalente zaal Zwaluwnest Edegemse gebruikers Niet Edegemse gebruikers
socio-culturele activiteiten per dag 27,50 EUR 66,00 EUR
socio-culturele activiteiten per dagdeel voor Edegemnaren:    
8u-13u, 13u-18u30 en 18u30-eind 16,50 EUR  
informatieve en vormingsactiviteiten 13,75 EUR 27,50 EUR
informatieve en vormingsactiviteiten voor personeel en    
Edegemse politieke partijen   27,50 EUR
     
Opzeg vergoeding Edegemse gebruikers Niet Edegemse gebruikers
meer dan een maand voor datum 5,50 EUR 5,50 EUR
minder dan een maand vooraf 11,00 EUR 11,00 EUR
     
Waarborg  65,00 EUR 65,00 EUR

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende huur polyvalente zaal Zwaluwnest met ingang van 1 januari 2020 op.