Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00196 - reglementen - retributie terugbetaling erelonen geneesheren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00196 - reglementen - retributie terugbetaling erelonen geneesheren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00196 - reglementen - retributie terugbetaling erelonen geneesheren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00196 - reglementen - retributie terugbetaling erelonen geneesheren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Om te vermijden dat er naar eigen goeddunken variabele prijzen kunnen worden gevraagd naargelang welke arts het onderzoek doet wordt er jaarlijks een contract opgemaakt door de gemeente waarin tevens het tarief eenvormig wordt vastgelegd.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2014 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikel 41 °14
Het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt de retributie terugbetaling erelonengeneesheren tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd de retributie terugbetaling erelonen geneesheren tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op terugbetalingen erelonen geneesheren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Het ereloon van de geneesheer wordt vastgesteld op 40,00 EUR per attest.            

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende de retributie terugbetalingen erelonen geneesheren op met ingang vanaf 1 januari 2020.